نام واشکال آلات موسیقی

نام واشکال آلات موسیقی


 تمپک


سنتور
نی

ساکسیفون

پیانو


فلوت

تار

دایره که در ترکی قاوال میگویند

ویلون


آلات موسیقی شبیه گیتار
مثل بانیو یا عود البته اگر اشتباه نکرده باشم
حالا اینها
طبل کوچک که بهش کاتی هم میگویندآکاردیون البته عکس مال آکاردیون بچه ها است
 به این میگویند ترومپت حالا نمیدانم همان ساکسیفون است یا نه

ساز دهنی


شیپور

دهل شبیه طبل میباشد

ماراکاسسنج


زنبورک

ترمین
اوبو

زامپونیا

سرنا
/ 0 نظر / 104 بازدید