آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

gm1 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9985" title="پیرمرد" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gm1.jpg" alt="gm1 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="353" />

gm3 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9986" title="سگ و کودک" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gm3.jpg" alt="gm3 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="403" />

gm4 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9987" title="سگ و کودک" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gm4.jpg" alt="gm4 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="464" />

gm5 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9988" title="ماهی" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gm5.jpg" alt="gm5 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="459" />

gm10 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9989" title="خواب" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gm10.jpg" alt="gm10 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="342" />

gm14 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9990" title="ماهی پرنده" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gm14.jpg" alt="gm14 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="482" />

gm15 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9991" title="زن" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gm15.jpg" alt="gm15 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="456" />

gm20 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9992" title="منبع آب" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gm20.jpg" alt="gm20 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="358" />

gn1 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9993" title="اسب های پرنده" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gn1.jpg" alt="gn1 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="422" />

gn2 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9994" title="پیرمرد فقیر" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gn2.jpg" alt="gn2 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="467" />

gn3 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9995" title="پیر زن" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gn3.jpg" alt="gn3 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="575" />

gn8 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9996" title="سگ ها" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gn8.jpg" alt="gn8 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="502" />

gn9 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9997" title="کودک" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gn9.jpg" alt="gn9 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="209" />

gn10 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9998" title="کودک و مادر" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gn10.jpg" alt="gn10 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="500" />

gn13 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-9999" title="قایق پرنده" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gn13.jpg" alt="gn13 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="364" />

gn14 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-10000" title="سگ های آبی" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gn14.jpg" alt="gn14 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="499" />

gn17 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-10001" title="دختر و گیاه" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/gn17.jpg" alt="gn17 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="725" />

jpn3 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-10002" title="کلاه" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/jpn3.jpg" alt="jpn3 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="506" />

jpn4 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-10003" title="موسیقی" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/jpn4.jpg" alt="jpn4 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="357" />

jpn5 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-10004" title="لباس طبیعت" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/jpn5.jpg" alt="jpn5 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="462" />

jpn7 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-10005" title="پرنده" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/jpn7.jpg" alt="jpn7 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="879" />

jpnz18 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-10006" title="غم" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/jpnz18.jpg" alt="jpnz18 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="628" />

jpn9A آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-10007" title="گاری" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/jpn9A.jpg" alt="jpn9A آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="353" />

jpnz20 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا

<img class="aligncenter size-full wp-image-10008" title="دست" src="http://www.graphiran.com/wp-content/uploads/2012/06/jpnz20.jpg" alt="jpnz20 آثار نقاشی سورئال و انتزاعی Johnny Palacios از کشور اسپانیا" width="500" height="374" /><span id="__mce" data-mce-type="bookmark"></span>

/ 10 نظر / 84 بازدید
زهرا

با عرض سلام مرسی واقعا عکس های قشنگ بود

مقصود لو

قشنگ بود[نیشخند][خجالت][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][قهقهه][تایید]

زهرا

جالب بود

فاطمه کردی

باعرض سلام خدمت سرکار خانم محمود خواه از وبلاگ آموزنده و خلاقانه ی نهایت استفاده را بردم.[هورا]

مریم داوودی

سلام و خسته نباشید. خیلی زیبا و جالب بود. با تشکر فراوان.

مریم

سلام و خسته نباشید. برای موضوع هفته ی آینده که میوه هست می تونیم میوه ها رو برش بدیم و همراه با خوراکی ها ی دیگر درظرفی به صورت منظره قرار بدیم؟[سوال]

ماسح

چقدر اینها رو دوست دارم!

حدیثه

مرسی....دوسشون داشتم

حدیثه

من یه ایرانیم ولی پرچم کامنتم مال امریکاست